Zadanie 1 .
Jacek i Wojtek mają razem 400 znaczków.Gdyby Jacek oddał Wojtkowi 15 znaczków to mieliby wówczas tyle samo.Ile znaczków ma Jacek , a ile Wojtek ?

Zadanie 2 .
Spośród 4 liczb, każda następna jest o 4 mniejsza od poprzedniej.Iloczyn pierwszej i drugiej z nich jest o 224 większy od iloczynu trzeciej i czwartej .Jakie to liczby ?

Zadanie 3 .
Znajdź trzy liczby takie, żeby ich suma wynosiła 90 i aby pierwsza liczba stanowiła 0,4 drugiej, a druga ⅝ trzeciej .

Zadanie 4 .
Dane są trzy liczby o których wiadomo, że pierwsza stanowi ⅔ drugiej, a trzecia to 50 % sumy pierwszej i drugiej liczby.Jakie to liczby, jeżeli ich suma wynosi 150 ?

Zadanie 5 .
Suma dwóch liczb jest równa 35.Jeżeli pierwszą liczbę zwiększymy 20%, a drugą zmniejszymy 0 20 %, to suma zwiększy się o 3.Jakie to liczby ?

Zadanie 6 .
W prostokącie długość jednego z boków jest równa 75 długości drugiego .Oblicz pole tego prostokąta, jeżeli jego obwód wynosi 70 cm.

Zadanie 7 .
Jeden robotnik otrzymał premię o 40 % większą od premii drugiego robotnika.Ile złotych premii otrzyma każdy z nich, jeżeli łącznie otrzymali 4800 złotych .

Zadanie 8 .
Suma trzech liczb naturalnych jest równa 210. Co t za liczby,jeżeli wiadomo, że druga liczba jest równa ¾ pierwszej, a trzecia jest średnią arytmetyczną pierwszej i drugiej.

Zadanie 9 .
Za każde bezbłędne rozwiązane zadanie uczeń otrzymywał 10 punktów, za każde źle rozwiązane zadanie tracił 5 punktów. Po rozwiązaniu 20 zadań uczeń zgromadził 80 punktów.Ile zadań rozwiązał dobrze a ile źle ?

Zadanie 10 .
Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 13.Jeżeli w tej liczbie przestawimy cyfry, to otrzymamy liczbę większą o 45 od początkowej. Znajdz tę liczbę . !

;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T17:03:47+01:00
X - ilość znaczków Jacka
y - ilość znaczków Wojtka
x + y = 400 ----> y = 400 - x
x -15 = y + 15
-----------------
y = 400 - x
x -15 = 400 - x +15
---------------------------
2x = 430 ---> x = 215
y = 400 - 215 = 185
Odp. Jacek ma 215 znaczków, a Wojtek 185.
z.2
Dane są liczby
x, x-4, x -8, x -12
x *(x -4) = (x-8)*(x-12) + 224
x² - 4x = x² -12x -8x + 96 +224
16x = 320
x = 20
Odp. Te liczby, to : 20,16,12,8

z.3
x - III liczba
(5/8)x - II liczba
0,4*(5/8)x - I liczba
0,4 = 2/5

(2/5)*(5/8) x + (5/8)x + x = 90
(1/4 )x + (5/8)x + x = 90
(2/8)x + (5/8)x +(8/8)x = 90
(15/8) x = 90
x = 90 *(8/15) =6*8 = 48 - III liczba
(5/8)x = (5/8) *48 = 5*6 = 30 - II liczba
0,4*30 = 12 - I liczba
Odp.Te liczby , to: 12,30,48.