Odpowiedzi

2010-01-20T17:11:27+01:00
A) f(x)=3x-5

Df. R

0 = 3x-5
3x=5 / :3
x = 5/3 ∈ Df

b) f(x)=x²- 36

Df. R

0=x²-36
x²=36 / √
x = 6 ∈ Df i x=-6 ∈ Df

c) f(x)=81-x²

Df. R

0=x²-81
x²=81 / √
x= 9 ∈ Df i x=-9 ∈ Df

d) f(x)=x^4 - 16

Df. R

0=x^4-16
x^4=16 / 4√
x = 2 ∈Df i x = -2 ∈ Df

e) f(x)=(x²-9)(2x+4)


f)f(x)=x²+3


g)f(x)=(25-x²)(4x²-9)


h)f(x)=5:2x+1

założenie :
2x+1≠0
2x≠-1 / :2
x≠-0,5

Df. R \ {-0,5}

0=5
funkcja nie posiada miejsca zerowego

i)f(x)=2x-6: x+1

założenie :
x+1≠0
x≠-1

Df. R \ {-1}

0 = 2x-6
2x=6 / :2
x=3 ∈ Df

j)f(x)3-x:x²-2

założenie :
x²-2≠0
x²≠2 / √
x≠ √2

Df. R \ {√2}

0 = 3-x
x=3 ∈ Df
1 5 1