Zad 2

Uzupełnij .

a) 3(x-4)=3x-......
b)5(2+4x)=......+20
c) 2(5a+7b-3)=10 ......+ ..... - .....
d) - (3r-5t)= - 3r ..... 5t
e)trzy czwarte(8x+12y)= - 6 .... - ....
f) - ( -7a+ 9b)=..... a - ..... b
g) 2,5 ( -4p -10q)= - 10 ..... - 25 ...
h) - jedna druga (6a+8)=..... - 4

Zad 3

Uzupełnij

a) 5x + 10 = ........ ( x +2)
b) 3ab +4a = a (..... + .....)
c) - 3p - 5r = - (...... + .....)
d)5a - 10 ab=5a(...... - .....)
e) - 6x + 4= - 2 (..... x - ....)
f) - 2xyz - xz= - xz(..... + ......)
g) - 12 a - 8=.....(3a+2)
h) 3k - 2k =k (..... - .....)

Proszę was to na jutro !! w te kropki trzeba wpisać cyfrę plisss
;((((

2

Odpowiedzi

2010-01-20T17:11:11+01:00
2. a) 3(x-4)=3x-12
b)5(2+4x)=10+20x
c) 2(5a+7b-3)=10a+17b -6
d) - (3r-5t)= - 3r +5t
e)trzy czwarte(8x+12y)= - 6 x +9y
f) - ( -7a+ 9b)=7 a - 9 b
g) 2,5 ( -4p -10q)= - 10p - 25q
h) - jedna druga (6a+8)=-3 - 4

3. a) 5x + 10 = 5( x +2)
b) 3ab +4a = a (3b + 4)
c) - 3p - 5r = - (3p + 5r)
d)5a - 10 ab=5a(1 - 2b)
e) - 6x + 4= - 2 (3 x -2)
f) - 2xyz - xz= - xz(2y +1)
g) - 12 a - 8=-4(3a+2)
h) 3k - 2k =k (3-2)
1 4 1
2010-01-20T17:14:41+01:00
A) 3(x-4)=3x-12
b)5(2+4x)= 10+20x
c) 2(5a+7b-3)=10a+14b -6
d) - (3r-5t)= - 3r+ 5t
e)trzy czwarte(8x+12y)= - 6x - 9y
f) - ( -7a+ 9b)= 7a - 9b
g) 2,5 ( -4p -10q)= - 10p - 25q
h) - jedna druga (6a+8)=-3a - 4

Zad 3

Uzupełnij

a) 5x + 10 = 5( x +2)
b) 3ab +4a = a (3b+ 4)
c) - 3p - 5r = - (3p + 5r)
d)5a - 10 ab=5a(1 - 2b)
e) - 6x + 4= - 2 (3x - 2)
f) - 2xyz - xz= - xz(2y +1)
g) - 12 a - 8=-4(3a+2)
h) 3k - 2k =k (3- 21 4 1