Zad.1 Na podstawie tekstu z podręcznika oraz map a w atlasie określ warunki rolniczego wykorzystania ziemi i oceń efekty uzyskiwane przez rolnictwo japońskie.

Zad.2 Korzystając z mapy Azja- gospodarka w atlasie odpowiedz jakie zaplecze surowcowe ma nowoczesny przemysł Japonii.

Zad.3 Odszukaj informację w podręczniku i w roczniku statystycznym a następnie odpowiedz na pytanie: Które dziedziny produkcji przemysłowej stawiają Japonię w czołówce światowej?
Zad.4 Na podstawie wykresu Struktura ludności w podręczniku (s,61) odpowiedz jakim narodowościowo państwem jest Japonia.
Zad.5 Nippon- kraj wschodzącego słońca- nazwa ta wskazuje początek nowego dnia dla pozostałych obszarów leżących od Japonii na zachód. oblicz która godzina czasu słonecznego jest w Warszawie(21 stopni na E, 52 stopni na N), jeśli w Tokio (139 stopni na E, 36 stopni na N) jest godzina 6:00 w dniu 20 kwietnia?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T11:09:34+01:00
1. W Japonii pola uprawne zajmują tylko 14% mimo to mechanizacja jest przystosowana do trudnych warunków m.in stosuje się zwrotne traktory. Jednak efekty są małe gdyż blisko 1/3 żywności Japonia musi importować mimo nowoczesnej gospodarce.
2. Zaplecze surowcowe Japonii: rudy żelaza , rudy węgla kamiennego, rudy cynku i ołowiu.
3.Dziedziny produkcji przemysłowej stawiające Japonię w czołówce światowej:przemysł motoryzacyjny, elektroniczny,precyzyjny,chemiczny,lotniczy i stoczniowy.
4.Jednolitym pod względem narodowościowym.
5.Obliczenia:139stopni - 21stopni=118stopni
118 razy 4=472 min
472min = 7h 52 min
6.00 -7.52=22.08
Godzina w Warszawie jest 22.08
1 4 1