Odpowiedzi

2009-10-02T15:35:25+02:00
Rudy , Alek i Zośka w momencie wybuchu wojny byli absolwentami gimnazjum . Jeszcze podczas nauki w szkole średniej należeli do harcerstwa . Starali sie realizować zasady , którym wierna jest ta organizacja , a więc : praca nad sobą , walka ze swoimi słabościami , unikanie nałogów , wierność idei braterstwa , sprawiedliwości , wolności . Kiedy hitlerowcy napadli na Polskę , harcerze pomagali w ratowaniu ludności cywilnej , która stała sie ofiarą najeżdżcy . Ale okres prawdziwej próby przyszedł wtedy , kiedy pod grożbą utraty życia młodzi ludzie działali w organizacjach dywersyjnych , a póżniej w polskim podziemiu . Stykali się ze śmiercią na co dzień , kiedy wychodzili z domu , ich matki bały się , że już nigdy ich nie zobaczą . Nauczyli się nie tylko odpowiedzialności za siebie , ale umieli także żyć ze strachem . Ci młodzi ludzie musieli nauczyć się żelaznej dyscypliny , zdawali sobie sprawę , że najmniejszy błąd popełniony w jakiejś akcji , jest często jednoznaczny ze śmiercią wielu ludzi .
Utwór Kamińskiego zaliczany jest do literatury faktu , nie ma w nim fikcji literackiej . Autor stworzył wiarygodną relację głównie o ludziach których znał osobiście i o wydarzeniach , w których uczestniczył sam lub poznał ich przebieg z relacji wiarygodnych światków .
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-02T16:26:55+02:00
Rudy , Alek i Zośka w momencie wybuchu wojny byli absolwentami gimnazjum . Jeszcze podczas nauki w szkole średniej należeli do harcerstwa . Starali sie realizować zasady
, którym wierna jest ta organizacja , a więc : praca nad sobą , walka ze swoimi słabościami , unikanie nałogów , wierność idei braterstwa , sprawiedliwości , wolności . Kiedy hitlerowcy napadli na Polskę , harcerze pomagali w ratowaniu ludności cywilnej , która stała sie ofiarą najeżdżcy . Ale okres
prawdziwej próby przyszedł wtedy , kiedy pod grożbą utraty życia młodzi ludzie działali w organizacjach dywersyjnych , a póżniej w polskim podziemiu . Stykali się ze śmiercią na co dzień , kiedy wychodzili z domu , ich matki bały się , że już nigdy ich nie zobaczą . Nauczyli się nie tylko odpowiedzialności
za siebie , ale umieli także żyć ze strachem . Ci młodzi ludzie
musieli nauczyć się żelaznej dyscypliny , zdawali sobie sprawę , że najmniejszy błąd popełniony w jakiejś akcji , jest często jednoznaczny ze śmiercią wielu ludzi .
Utwór Kamińskiego zaliczany jest do literatury faktu , nie ma w nim fikcji literackiej . Autor stworzył wiarygodną relację głównie o ludziach których znał osobiście i o wydarzeniach , w których uczestniczył sam lub poznał ich przebieg z relacji wiarygodnych światków .
1 5 1