Odpowiedzi

2010-01-20T17:10:20+01:00
Konfrontacja dwóch postawa, postawy Bozowskiej i Obareckiego. Początkowo łączy ich społecznikostwo, wiara w swoje społeczne posłannictwo i pozytywistyczne ideały pracy u podstaw. Oboje wyruszają na głucha prowincję realizować swe szczytne ideały – on jako lekarz do Obrzydłówka, ona jako nauczycielka na wieś. Różnią się charakterami, które mają duży wpływ na ukształtowanie się ich dalszych losów. Po pewnym czasie wyznają już całkowicie odmienne, różniące się bardzo od siebie, postawy społeczne wobec życia. Egoizm, lenistwo, wygodnictwo doktora Obareckiego, który zrezygnował z walki o swoje młodzieńcze ideały i wielkie poświęcenie się nauczycielki Bozowskiej. Stanisława pozostaje do końca wytrwałą, wierną swym ideałom, pokonuje ją tylko śmierć.