Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T16:03:31+01:00
ZIEMIA ŚWIĘTA:
Na decyzje o odbiciu Ziemi Świętej dla chrześcijan zaważył najazd Seldżuków na tereny Syrii i Palestyny. Turcy, po podbiciu znacznych części tych terytorów, utrudniali chrześcijanom pielgrzymki i handel. Dlatego papież Urban II w 1095 roku wezwał rycerzy do podjęcia walki z muzułmanami. Na popularność krucjat zaważył fakt, że w Europie, przez papieskie zakazy, coraz rzadziej zdażały się wojny i rycerstwo nie mogło liczyć tam na łupy i sławę. Oprócz odbicia Ziemi Świętej papiestwo miało inny znaczący cel - udzielenie pomocy cesarstwu bizyntyjskiego w walce przeciwko Turkom seldżuckim i dzięki temu podbudowaniu napiętych już stosunków.

Najważniejsze fakty: 1096 - pierwsza krucjata rycerska. W 1099 roku krucjata ta zajęła Antiochię, a następnie Jerozolimę. Krzyżowcy utworzyli Królestwo Jerozolimskie. W celu obrony nowego państwa powstawały zakony rycerskie (Templariusze, Joannici, Krzyżacy). Świat Islamu, choć na początku rozbity, powoli jednoczył się. w 1187r. sułtan Salah ad din (Saladyn) odbił Jerozolimę. Ruszyła III krucjata, na czele z Fryderykiem Barbarossą(cesarz Niemiec), Ryszardem Lwie Serce (Anglia) i Philippem Augustem (Francja). Jednak przez kłótnie między dowódcami krucjata zakończyła się fiaskiem.

IV krucjata, zwołana przez Innocentego III, zamiast ruszyć na jerozolimę, w 1204 roku zdobyła Konstantynopol i do 1261r. stworzyła cesartswo łacińskie. Następnie ruszyła krucjata dziecięca w 1212r. - dzieci nie dotarły do Ziemi Świętej, tylko zostały sprzedane jako niewolnicy. Za koniec krucjat uznaje się 1291r. - upadek ostatniej twierdzy krzyżowców, Akki.

RECONQUISTA:
W Hiszpanii toczyła się inna wojna z muzułmanami. Chrześcijanie walczyli z Maurami, kontrolującymi południową i środkową część półwyspu o wyparcie ich z Europy do Afryki. W 1063r. papież Aleksander II wezwał rycerstwo do walki z niewiernymi. W 1212r. miała miejsce bitwa pod Navas des Tolosa - zakończyła się zwyczestwem chrześcijan i powolnym wypieraniem Arabów. Ostatnia twierdza Maurów - Grenada - padła w 1492r.

ŚWIĘTA WOJNA ZE SŁOWIANAMI:
Rycerze niemieccy za zgodą papieża atakowali pogańskich Słowian połabskich. W 1147r. na ziemie Wieletów i Obodrzyców najechała krucjata pod wodzą Henryka Lwa. W 1185r. wyprae zorganizowali Duńczycy, zajmując Pomorze Zachodnie.

WALKA Z HEREZJAMI:
Herezja to wyznawanie dogmatów sprzecznymi z naukami Kościoła. Jednymi z najbardziej znanych heretyków byli albigensi żyjących na południu Francji. w 1208r. papież Innocenty III ogłosił przeciwko nim krucjatę. Ponieważ albigensi ukrywali się miedzy chrześcijanami, krzyżowcy mordowali wszystkich bez wyjątków. Dwadzieścia lat walki z tą herezją kosztowało życie wielu ludzi i zniszczyło kulturę południowej Francji.
1 5 1