Do następujących danych ułóż zadania, rozwiąż je i rozwiązanie sprawdź z warunkami zadania:
a)L- Obwód trójkąta
Trójkąt prostokątny różnoboczny - jeden z boków ma 7 cm drugi L/4 a trzeci 2L/4
b) x - długość prostokąta ,obwód =11
Prostokąt - dłuższy bok ma x , a krótszy 3x/8

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-23T10:38:17+01:00
Do następujących danych ułóż zadania, rozwiąż je i rozwiązanie sprawdź z warunkami zadania:
a)L- Obwód trójkąta
Trójkąt prostokątny różnoboczny - jeden z boków ma 7 cm drugi L/4 a trzeci 2L/4

Treść zadania
Oblicz obwód trójkąta różnobocznego, wiedząc, że jeden bok ma długość 7zm, grugi stanowi 1/4 długości obwodu, a trzeci 2/4 długości obwodu. Obwód oznacz jako L

dane
a = 7cm
b = 1/4 L
c = 2/4 L

Szukane :
L - ?

Wiemy że
L = a + b + c
L = 7 + 1/4*L + 2/4* L - mnożymy obustronnie równanie przez 4
4L = 28 + L + 2 L
4L - L - 2L = 28
L = 28

a = 7cm
b = 1/4 L = 1/4 * 28 = 7 cm
c = 2/4 L = 2/4 * 28 = 14 cm
Spr
L = a + b + c
28 cm= 7 cm + 7 cm + 14 cm
28 cm= 28 cm
L = P
Odp. Obwód wynosi 28 cm

b) x - długość prostokąta ,obwód =11
Prostokąt - dłuższy bok ma x , a krótszy 3x/8
Treść zadania:
Oblicz Pole prostokąta o bokach x i boku 3x/8, jeżeli obwód prostokąta wynosi 11
Dane:
a = x
b = 3/8*x
obw = 2a + 2b = 11
Szukane
P - ?

2a + 2b = 11
2 * x + 2 * (3/8x ) = 11/ * 8 - mnożymy obie strony równania przez 8
16x + 6x = 88
22x = 88 / : 22
x = 4

3/8 x = 3/8 * 4 = 12/8 = 1,5
spr
obw
2a + 2b = 11
2 * 4 + 2 * 1,5 = 11
8 + 3 = 11
11 = 11
L = P

Boki prostokąta a = 4, b = 1,5
P = a * b = 4 * 1,5 = 6 cm²