Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T17:20:10+01:00
Dane:
W=26 400J
t=10 min= 600s
U= 220 V
Szukane;
I=?
--------------------------------------------
W=U * I * t
I = W/ (U*t) -------( /--.oznacza kreska ułamkowa)

I= 26 400/220 *600

I= 26 400 /132 000(skracamy przez 100)

I= 264/ 1320
I= 0,2 A
Nartęzenie prądu wynosi 0,2 A
2010-01-20T17:21:27+01:00
Dane:
W(praca)=26400J
t(czas)=10min
U(napięcie)=220V
I(natężenie)=?
Wzory:
P=W/t
I=P/u

P=26400J:10min=2640W
I=2640J:220V=12Ω