PROSZĘ O POMOC!!!
Rozwiąż nierówności:
a) 7(6x-1)-2(x+3)²<3(x+2)²-5(x-1)²
b) (1+6x)²+(2+8x)²≥(1+10x)²
c) 2,5x(3x-2)-(0,5x+1)²-8x<7,25x²+6
d) (1,3x+3)²-1,69x(x+5)+0,75≥0
Zadania są potrzebne na jutro więc liczy się czas.
Z góry dzięki

2

Odpowiedzi

2010-01-21T20:45:16+01:00
A)42x-7-2(x²+6x+9)<3(x²+4x+4)-5(x²-2x+1)
42x-7-2x²-12x-18<3x²+12x+12-5x²+10x-5
30x-12x-10x<7+7+18
8x<32 /:8
x<4
b)1+12x+36x²+4+32x+64x²≥1+20x+100x²
44x-20x≥1-1-4
24x≥-4 /:24
x≥⅙
c)7,5x²-5x-(0,25x²+x+1)-8x<7,25x²+6
7,5x²-5x-0,25x²-x-1-8x<6
-14x<6+1
-14x<7 /:(-14)
x>-½
d)1,69x²+7,8x+9-1,69x²-8,45+0,75≥0
7,8x≥-1,3 /:7,8
x≥⅙

proszę o naj ;) pozdrawiam :)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T20:53:51+01:00
A)
7(6x-1)-2(x+3)²<3(x+2)²-5(x-1)²
42x - 7 -2(x² +6x +9) < 3(x² +4x + 4) -5(x² - 2x +1)
42x - 7 -2x² -12x - 18 < 3x² +12x + 12 -5x² +10x -5
42x-12x -12x -10x < 12 -5 +7 +18
8x < 32
x < 4

b)
(1+6x)²+(2+8x)²≥(1+10x)²
1 + 12x + 36x² + 4 + 32x + 64x² ≥ 1 + 20x + 100x²
12x + 32x -20x ≥ 1 -1 -4
24x ≥ -4
x ≥ -1/6

c)
2,5x(3x-2)-(0,5x+1)²-8x < 7,25x²+6
7,5x² -5x - 0,25x² -x - 1 -8x < 7,25x² + 6
7,5x² -0,25x² -5x -x - 8x - 7,25x² < 6+1
-14x < 7
x > -1/2

d)
(1,3x+3)²-1,69x(x+5)+0,75 ≥ 0
1,69x² + 7,8x +9 -1,69x² -8,45x +0,75 ≥ 0
7,8x - 8,45x ≥ -9,75
0,65x ≥ -9,75
x ≤ 15