1. Określ rodzaje wiązań chemicznych w następujących cząsteczkach:

a) Hl
b) NH3
c) K2O
d) MgO
e) PH3
f) H2S

2. Do uzyskania konfiguracji elektronowej którego z helowców dążą następujące atomy tworzące cząsteczki związków chemicznych:

a) fluoru
b) magnezu
c) litu
d) siarki


Bardzo bym prosił o udzielenie odpowiedzi. Z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

2010-01-20T18:23:49+01:00
1.

a) kowalencyjne spolaryzowane
b) kowalencyjne spolaryzowane
c) jonowe
d) jonowe
e) kowalencyjne niespolaryzowane
f) kowalencyjne spolaryzowane

2.

a) neonu
b) neonu
c) helu
d) argonu
7 4 7