W ramce jest TWIERDZENIE ODWROTNE DO TWIERDZENIA TALESA.

Zad.1.
Korzystając z twierdzenia podanego w powyższej ramce uzasadnij, że dla dowolnego trójkąta ABC odcinek łączący środki boków AC i BC jest równoległy do boku AB. Uzasadnij, że odcinek jest ten 2 razy któtszy od boku AB.

Zad.2.
Wykaż, że odcinki łączące środki kolejnych boków dowolnego czworokąta tworzą równoległobok.
Wskazówka: Podziel czworokąt na 2 trójkąty i skorzystaj z zadania 1.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T17:26:44+01:00
Zad.1
[BC]/[AB]=[AC]/[AB]=1
Zad.2
podziel kwadrat na dwa trójkąty
załącznik do tego zadania
3 3 3