Odpowiedzi

2010-01-23T01:15:33+01:00
Formy erozji i akumulacji rzecznej

Formy erozji rzecznej:
· erozja denna / wgłębna (misy, kotły eworsyjne, progi skalne w dnie koryta rzeki)
· erozja boczna (zakola rzeczne i meandry)
· erozja wsteczna (wodospady i bystrzyce)

Formy akumulacji rzecznej:
· stożek napływowy
· stożek torencyjny
· terasy rzeczne
· naturalne wały nadrzeczne
· starorzecza i łachy
· delta
· osady muliste, namuły (podłoże żyznych gleb- mad*)

Formy erozji i akumulacji morza

Formy erozji morza:
· klif
· nisza abrazyjna
· erozja denna
· kaniony podwodne
· podwodne stożki osuwiskowe

Formy akumulacji morza:
· platforma brzegowa (platforma abrazyjna i platforma akumulacyjna)
· plaża
· wały brzegowe i wały piaszczyste
· mierzeja (w wyniku jej narastania powstaje jezioro nadbrzeżne)
· laguna
· lido
· liman
· kosa
· stożki napływowe (powstałe u wylotów kanionów podwodnych)

Morza to również główne obszary powstawania skał osadowych.

-----

* "mad" czy "madów? hmmm, już sam nie wiem :-/
2 5 2