Odpowiedzi

2010-01-20T17:28:48+01:00
OWADY - najliczniejsza w gatunki gromada zwierząt. Są to organizmy zdecydowanie lądowe, w większości potrafiące latać.
Charakterystyczne cechy: ciało składa się z głowy z parą czułków, tułowia i odwłoka. Narządy gębowe różnych typów: gryzący, gryząco-liżący, ssący, kłująco-ssący i liżący. Tułów ma 3 segmenty; z każdego z nich wyrasta para odnóży krocznych. Na drugim i trzecim segmencie tułowia znajdują się przyczepy par skrzydeł. Odwłok ma zmienną liczbę segmentów.
U niektórych owadów skrzydła nie występują (np. skoczogonki, szczeciogonki), a u jeszcze innych - zanikły w toku ewolucji (wszy, pchły). U muchówek druga para skrzydeł została przekształcona w tzw. przezmianki, które pełnią rolę narządu równowagi.
Układ oddechowy owadów stanowi system tchawek, a zatem ich otwarty układ krwionośny nie musi przenosić tlenu. Układ wydalniczy to cewki Malpighiego (wydalanym produktem przemiany azotowej jest kwas moczowy).
Owady są rozdzielnopłciowe, rozwój przebiega z przeobrażeniem niezupełnym (hemimetabolia) lub zupełnym (holometabolia). W przypadku hemimetabolii, larwa przypomina postać dorosłą (imago) i nie występuje stadium poczwarki. Owady holometaboliczne mają larwy bardzo różniące się sposobem życia i wyglądem od osobników dorosłych. Larwa przepoczwarza się w imago.
Przeobrażenie niezupełne występuje m.in. u wszy, ważek, pluskiew i karaluchów. Przeobrażenie zupełne stwierdza się np. u motyli, muchówek i błonkówek.

Owady dzielimy na 14 głównych rzędów:

* Szczeciogonki - np. rybik cukrowy
* Ważki - np. świtezianka dziewica, husarz władca
* Jętki - np. jętka pospolita
* Karaczany - np. karaluch, prusak
* Modliszki - np. modliszka zwyczajna
* Prostoskrzydłe - np. pasikonik zielony, łatczyn brodawnik, turkuć podjadek
* Wszy - np. wesz głowowa, wesz łonowa
* Pchły - np. pchła ludzka, pchła psia
* Pluskwiaki równoskrzydłe - np. mszyce
* Pluskwiaki różnoskrzydłe - np. kowal dwuplamek, odorek jednobarwek, strojnica baldaszkówka
* Motyle - np. rusałka admirał, bielinek kapustnik, listkowiec cytrynek
* Muchówki - np. mucha domowa, komary
* Błonkówki - np. pszczoła miodna, osa pospolita, trzmiel ziemny, mrówki
* Chrząszcze - najliczniejszy w gatunki rząd zwierząt (300 000 gat.), np. chrabąszcz majowy, biedronki, kornik drukarz, jelonek rogacz, stonka ziemniaczana
8 4 8