1)Wybierz wyrazy i uzupełnij.
Wyrazy:GHOST,NIGHT,MARE,TOMB,MUMMY,CEMETERY,NOISES,DARKNESS,CURSE,SHADOW.
a) Do you believe in the curse of Tutankhamen?Lord Carnarvon was exploring and he found a (1)............. He took Tutankhamen's (2).............. and the treasure. After that, some terrible things happened.
b) Last night, I couldn't sleep because I had a (3).............
I was walking through a (4)................. at night.
There was a full moon and I heard a lot of frightening (5)............. Then, I saw a (6)................ .

2)WYBIERZ tekst a lub b z ćw 1. Napisz, co stało się potem.
(prosił bym także w wersji polskiej)

2

Odpowiedzi

2010-01-20T19:30:16+01:00
*Wyrazy*:*GHOST*,WIECZÓR PÓŹNY (NOCNY),*MARE*,GRÓB,*MUMMY*,CMENTARZ,HAŁASY,*DARKNESS*,PRZEKLINAJĄ,CIEŃ (CIEMNY; ZACIENIAĆ). ) Robi wy wierzycie w przeklęcie *Tutankhamen*?Lord *Carnarvon* badał i on znajdował (1 )............. On wziął *Tutankhamen's* (2 ).............. i skarb. Po (po tym, jak) co (żeby; który), niektóre okropne rzeczy zdarzał się. *b*) Wczoraj wieczorem, JA nie mógłby spać dlatego że mam (3 )............. JA szło (chodzący)...
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:34:06+01:00
1.
1.Mummy
2.Curse
3.Mare
4.Darkness
5.Noises
6.Shadow


2.
b) I saw a shadow. I was very scarry and I go back quickly to my room. I saw a shadow again and I relased it will be a gohst. The noisce start to be more loud. It was something like screaming.

chyba wystarczy teraz na PL

b) Zobaczyłem cień. Bardzo się przestraszyłem więc wróciłem szybko do mojego pokoju. zobaczyłem cień jeszcze ra i zadłem sobie sprawę, że to może być duch. Odgłos zaczął być bardziej głośny. To były jakby krzyki.
5 4 5