Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T18:19:51+01:00
Zakon sióstr karmelitanek

(z mojego zeszytu)

Gnieźnieński Karmel wywodzi się ze wspólnoty w Tryszczynie koło Bydgoszczy, do która na prośbę Ks. Prymasa Józefa Glempa podjęła się budowy klasztoru na ofiarowanym na ten cel terenie, dzięki hojności licznych dobrodziejów z Polski i zagranicy. 30 czerwca 1995r. grupa 9 sióstr rozpoczęła życie w nowym klasztorze.
Święta Rodzina z Nazaretu: Jezus, Maryja i Józef są szczególnymi Patronami naszego gnieźnieńskiego Karmelu, a tajemnica Ich wspólnoty jest dla nas wezwaniem i ożywia naszą modlitwę w intencji rodzin.
Miłość, aby była piękna musi być zaszczepiona w sercach ludzkich przez Ducha Świętego. Tak właśnie jest, gdy chodzi o Jezusa, Maryję i Józefa. Piękna miłość, opiewana w Pieśni nad Pieśniami, stała się ich udziałem na samym progu Nowego Przymierza.Życie codzienne:

Życie karmelitanki bosej skupione jest na trwaniu przy Jezusie zarówno w godzinach modlitwy (codzienna Eucharystia, Liturgia godzin, dwie godziny cichej modlitwy wewnętrznej, różaniec, godzina czytania duchowego), jak i podczas pracy i wspólnych rekreacji. Praca, którą wykonujemy, częściowo służy naszemu utrzymaniu (haft, szycie szat liturgicznych itp.), poza tym są to zwykłe codzienne domowe obowiązki i troska o ogród przy klasztorze.
1 1 1