Odpowiedzi

2009-09-30T16:33:22+02:00
Poglądy głoszone przez humanistów, zwłaszcza przekonanie o prawie do otwartego wypowiadania własnych opinii, spowodowały, że zaczęto krytykować niektóre poczynania Kościoła. W tym okresie coraz większe zgorszenie budziło postępowanie papieży i wielu wyższych duchownych. Gromadzili oni bogactwa, pomnażali swoje majątki i prowadzili niemoralne życie, zaniedbując jednocześnie obowiązki wobec wiernych. Wątpliwości budziły też niektóre prawdy wiary-dogmaty, które głosił Kościół. Z tego powodu, gdy doszło do reformacji wiele osób ją poparło.