Przetłumacz tekst i wpisz w kropki odpowiednie odpowiedzi:
odpowiedzi:
- 9.30 p.m, 1 p.m, 8.30a.m, 10.30 p.m., 6.30 p.m , 7.00 p.m.

My morning is the same every day. I always get up at 8 o'clock. Then I heve a shower and brush my teeth. I have breakfast with my parents at about ..... . We usually have cereal, eggs and break but we sometimes have pancakes with honey and sour cream- that's my favourite breakfast ! Then my grandmother arrives and my parents go to work.

In Moscow student go to school in the morning or the afternoon after lunch. On the way I often phone my friends. School starts at ....... . I'm never late. I like to be early. At the end of the day, I leave school at ......

When I get home at ......., I'm tired and I'm usually very hungry. After dinner I listen to musik and then watch TV. My favourite programme is Big Brather. I go to bed at ......... and read in bed. I'm hardly ever asleep before ......... .

Tylko prosze was nie wpisujcie w żaden tłumacz ; ))
Z góry dzięki ; ))))))

3

Odpowiedzi

2010-01-20T18:16:39+01:00
Moje dni są takie same każdego dnia. Ja zawsze wstaję na 8 godzinę. Potem biore prysznic i myję zęby. Ja jem śniadanie z rodzicami około godziny ..... . My zazywczaj robimy CEREAL - CO TO JEST ? , jaja , ale czasami są naleśniki z miodem i kwaśną śmietaną - to jest moje ulubione śniadanie! Potem przychodzi / przybywa moja babcia i moi rodzice idą do pracy.

W Moskwie uczniowie idą do szkoły w godzinach porannych lub po południu, po obiedzie. ? Po drodze ja często telefonuje do moich znajomych ? . Szkoła rozpoczyna się ....... . Nigdy się nie spóźniam . Lubię być wcześnie . Na koniec dnia, opuszczam szkołę o ......

Gdy wracam do domu, o godz. ......., jestem zmęczony i zwykle jestem bardzo głodny. Po obiedzie słucham muzyki, a potem oglądam telewizję. Mój ulubiony program Big Brather. Idę spać o ......... i czytaam w łóżku. ? Ja zazwyczaj zasypiam przed/ zanim minie ... ?

Godziny to już lajtowo .. tam gdzie są ? nie jestem do końca pewna
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T22:24:20+01:00
Mój ranek jest taki sam każdego dnia. Zawsze wstaję o 8.00. Później biorę prysznic i myję zęby. Mam śniadanie z moimi rodzicami o 8.30. Zazwyczaja mamy płatki, jajka i chleb ale czasem mamy też naleśniki z miodem i kwaśnym kremem- to jest moje ulubione śniadanie ! Wtedy przychodzi moja babcia i moi rodzice idą do pracy.

W Moskwie uczniowie chodzą do szkoły rano albo po południu po lunchu (obiedzie). W drodze często dzwonię do moich przyjaciół. Szkoła zaczyna się o 13.00 . Nigdy się nie spoźniam. Lubię być wcześnie. Na koniec dania opuszczam szkołę o 6.30,

Kiedy przychodzę do domu o 7.00 jestem zmeczona i zazwyczaj bardzo głodna. Po obiedzie słucham muzyki a póżniej oglądam TV. Moim ulubionym programem jest Big Brather. Idę do łóżka o 9.30 i czytam w łóżku. Ledwo zasypiam przed 10.30.

Nie jestem pewna co do godzin ;)
2010-01-20T22:54:17+01:00
Mój poranek jest taki sam codziennie. Zawsze wstaję o godzinie 8. Wtedy biorę prysznic i szczotkuję moje zęby. Jem śniadanie ze swoimi rodzicami około..8.30... Zazwyczaj mamy zboże, jajka i przerwę ? ale czasami mamy naleśniki z miodem i bitą śmietaną- to jest moje ulubione śniadanie! Wtedy moja babcia przybywa i moi rodzice idą do pracy.

W Moskwie uczniowie chodzią do szkoły rano albo popołudniu po lunchu. Po drodze często dzwonię do swoich przyjaciół. Szkoła zaczyna o...13.00.... Nie spóźniam się nigdy. Lubię być wcześnie. Pod koniec dnia, kończę szkołę o..6.30..


Gdy przychodzę do domu o ..7.00..., jestem zmęczony i jestem zazwyczaj bardzo głodny. Po obiadzie słucham muzuki a następnie oglądam telewizję. moim ulubionym programem jest Wielki Brat. Idę spać o...9.30..... i czytam w łóżku. Ledwo zasypiam przed 10.30....