Proszę!!!!!
zad.1Obwód prostokąta równa się 42 cm.Długości boków tego prostokąta różnią się o 3cm.Oblicz długości boków tego prostokąta.

zad.2Suma dwóch liczb całkowitych jest równa 45,a suma 25% pierwszej liczby i ⅓ drugiej równa sie 10.Jakie to liczby.

to jest z tematu:zastosowanie równań i nierówności do rozwiązywania zadań tekstowych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-20T18:24:56+01:00
1.
O - obwód prostokąta
a, b - długość boków prostokąta
a = b + 3
O = 42 cm
O = 2a + 2b

42 = 2(b + 3) + 2b
42 = 2b + 6 + 2b
42 - 6 = 2b + 2b
4b = 36 /:4
b = 9 cm

a = b + 3
a = 9 + 3 = 12 cm

Odp. Długość boków prostokąta wynosi 12 cm i 9 cm

2.
x, y - liczby całkowite
x + y = 45
x = 45 - y

25%x + ⅓ y = 10
0,25x + ⅓ y = 10
¼(45-y) + ⅓ y = 10
⁴⁵/₄ - ¼y + ⅓y = 10
-³/₁₂y + ⁴/₁₂y = ⁴⁰/₄ - ⁴⁵/₄
¹/₁₂y = - ⁵/₄ /*12
y = - 15

x = 45 - y
x = 45 + 15 = 60

Odp. Szukane liczby to 60 i - 15