1. W jakich okolicznościach Stanisław August został obrany królem? Oceń pozytywne i negatywne aspekty jego elekcji.
2. Opisz okoliczności wybuchu, przebieg i skutki konfederacji barskiej.
3. Jakie ziemie zostały oderwane od RP w pierwszym rozbiorze?
4. Jakie zmiany do RP wprowadził sejm rozbiorowy?

potrzebne mi to jeszcze na dzisiaj ;( proszę o pełne odpowiedzi. z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:07:34+01:00
1. Po śmierci króla Augusta III Sasa w 1763 został zwołany sejm Konwekcyjny (czyli ten który przygotowywał wolną elekcję). Rok 1764 odbyła się wolna elekcja którą wygrał Stanisław Poniatowski ( po elekcji dodał imię August). Kandydat ten był w pełni popierany przez carycę Katarzynę. Z Elekcji Poniatowskiego plusem było Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej Rozwijała się sztuka (obiady czwartkowe na których spotykała się inteligencja polska). Był założycielem Teatru Narodowego oraz fundatorem i pomysłodawcą Szkoły Rycerskiej w Warszawie. Jego największym plusem było uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Miał również minusy chociażby to że w swym panowaniu dopuścił do tego że polska została rozebrana.
2. Szlachta polska będąc rozdrażniona zachowaniem Rosji oraz Króla postanowiła zawiązać konfederację. Pojęta w Barze (29 lutego 1768r) zdecydowała o walce zbrojnej przeciwko Rosji również wystąpienie przeciwko Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Jako pierwsza bitwą była obrona Częstochowy dowodzona przez Kazimierza Puławskiego. Kolejnym krokiem była Detronizacja Króla. Te posunięcie ułatwiło Rosji rozpoczać walkę mając wielką przewagę nad Polską. Konfederacja upadła. Skutkami tego wydarzenia było zesłanie kilku tysięcy konfederatów na Syberię ucieczkę wielu dowódców do innych krajów. Oraz największą kara był I rozbiór Polski.
3. 5 sierpnia 1772
Prusy zagarnęły Pomorze Gdańskie z Warmią i ziemią chełmińską oraz okręg nadnotecki z Bydgoszczą i Inowrocławiem
Rosja zagarnęła polskie Inflanty i obszar Między Dźwina a Dnieprem.
Austria zagarnęła Małopolskę po Wisłę i San na północy,i po Zbrucz na wschodzie.
4. Sejm Rozbiorowy mjał wprowadzić zalegalizowanie rozbioru oraz wymuszono zawarcie z rozbiorcami traktatów handlowych.
1 5 1