Zadanie 1.
a) 12 do potęgi 9
_____________ =
4 do potęgi 9

b) (-3) do potęgi 12
________________ =
18 do potęgi 12

c) (-0,4) do potęgi 6
__________________ =
(-3,6) do potęgi 6

Zadanie 2.
Podaną liczbę zapisz w postaci sumy iloczynów kolejnych cyfr znajdujących się w rzędach i potęgi liczby 10.

c)2,4576
d)0,324


Proszę o pomoc z góry dziękuję ;********

1

Odpowiedzi

2009-09-30T16:29:02+02:00
Zadanie 1.
a) 12 do potęgi 9
_____________ =3⁹
4 do potęgi 9

b) (-3) do potęgi 12
________________ =(-1/6)¹²
18 do potęgi 12

c) (-0,4) do potęgi 6
__________________ =(1/9)⁶
(-3,6) do potęgi 6

Zadanie 2.
Podaną liczbę zapisz w postaci sumy iloczynów kolejnych cyfr znajdujących się w rzędach i potęgi liczby 10.

c)2,4576=2*10⁰+4*10⁻¹+5*10⁻²+7*10⁻³+6*10⁻⁴
d)0,324=3*10⁻¹+2*10⁻²+4*10⁻³