7.Work in paris. Discuss these questions about your like six years go.Prosił bym z tłumaczeniem. Jesli nie potrafisz to nie rob. Zle zrobione zgłaszam jako błędne.


1.What time did you get up and go to bed??
2.What did you usually do at the weekend???
3.What TV programmes did you like watching??
4.What computers games did you play??
5.What music did you listen to?
6.Who were your favourite film and sport stars??

1

Odpowiedzi

2010-01-22T15:29:05+01:00
Work in paris. Discuss these questions about your like six years go>Pracy w Paryżu. Porozmawiaj na te pytania na temat, jak sześć lat do
1.What time did you get up and go to bed??>*1.co* czas zrobił wy otrzymujecie (dostawać; rozumieć) i idą do łóżka (podstawa)??
2.What did you usually do at the weekend???2.CO nie zazwyczaj robisz w weekend??"
3.What TV programmes did you like watching??>3.Jakie programów telewizyjnych nie chcesz oglądać?"
4.What computers games did you play??>4. Jakie komputery gry nie grasz?"
5.What music did you listen to?>5. Jakiej muzyki nie sluchasz??
6.Who were your favourite film and sport stars??>6. Kto był twoim ulubionym filmem i sportem gwiazdki?"
2 5 2