Odpowiedzi

2010-01-20T18:18:44+01:00
To że zmartwychwstał i zbawił ludzi. Oczyścił ich z grzechu pierworodnego.
2 5 2
2010-01-20T18:19:08+01:00
Obowiązek szukania prawdy i trwania przy niej
1. Szukanie prawdy w dziedzinie religijnej

Prawda stanowi fundament ludzkich działań. I tak np. konstruktor domu musi przed rozpoczęciem budowania stwierdzić, czy dany teren naprawdę nadaje się do wzniesienia na nim zamierzonej budowli. Pomyłka, czyli rozminięcie się z prawdą, fantazyjne założenia – np. że dom utrzyma się nawet na piasku – mogłyby okazać się groźne w skutkach.

Konieczne jest uczciwe dochodzenie do prawdy w każdej dziedzinie życia, zwłaszcza zaś w sferze moralnej i religijnej. Człowiek powinien szukać prawdy, szanować ją, żyć według jej wymagań i świadczyć o niej, czyli na różne sposoby przekazywać ją innym. „Z racji godności swojej wszyscy ludzie, ponieważ są osobami... nagleni są własną swą naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim w dziedzinie religii. Obowiązani są też trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy” (Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2)." (KKK 2467)

2. Przyjęcie Chrystusa-Prawdy

Człowiek ma iść za prawdziwym Bogiem, za prawdziwym objawieniem, które od Niego pochodzi. "W Jezusie Chrystusie Boża prawda objawiła się w pełni. „Pełen łaski i prawdy” (J 1,14), jest On „światłością świata” (J 8,12), jest Prawdą (J 14,6). „Kto w Niego wierzy, nie pozostaje w ciemności” (J 12,46). Uczeń Jezusa „trwa w Jego nauce”, by poznać „prawdę, która wyzwala” (J 8,32) i uświęca (J 17,17). Pójść za Jezusem oznacza żyć „Duchem Prawdy”, którego Ojciec posyła w Jego imieniu (J 14,26) i który prowadzi „do całej prawdy” (J 16,13)." (KKK 2466).

Aby nas uchronić od groźnych w skutkach pomyłek, Jezus objawił wyraźnie, co jest dobrem a co – złem. Dlatego należy pójść za Jego pouczeniami. "Uczeń Chrystusa jest gotowy ‘żyć w prawdzie’, to znaczy w prostocie życia na wzór Pana, trwając w Jego prawdzie. ‘Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą’ (1 J 1, 6)." (KKK 2470)

3. Postępowanie według poznanej prawdy

Dążenie do poznania prawdy i trwania jej jest bardzo ważne w dziedzinie moralnej. Wszyscy ludzie są zobowiązani „trwać przy poznanej prawdzie i całe swoje życie układać według wymagań prawdy” (Sobór Watykański II, dekl. Dignitatis humanae, 2)." (KKK 2467)

Każdy jest więc zobowiązany do poznania prawa moralnego i postępowania według niego. Inaczej mówiąc trzeba poznać, co rzeczywiście jest dobre lub złe dla człowieka. Rozważając czyny ludzkie w ich odniesieniu do ostatecznego celu dobrem jest to, co pomaga osiągnąć człowiekowi zbawienie, a złem to, co od niego oddala lub je zupełnie uniemożliwia.
3 3 3