Podstawą graniastosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 5dm i 12dm oraz przeciw prostokątnej równej 13dm.
a)Oblicz objętość graniastosłupa,wiedząc,że jego wysokość jest równa 13dm.
b) Ile co najmniej kartonu potrzeba do zbudowania modelu tego graniastosłupa?

2

Odpowiedzi

2010-01-20T18:48:54+01:00
A.)
(Pole podstawy) Pp= 1/2 * 12dm * 5 dm = 30dm2 (decymetrów kwadratowych)
V=30dm2 * 13dm = 390dm3 (decymetrów sześciennych)
390dm3 = 390l
Odp.: Objętość tego graniastosłupa wynosi 390l.
b.)
(Pole podstawy) Pp= 1/2 * 12dm * 5 dm = 30dm2 (decymetrów kwadratowych)
30dm2 * 2 = 60dm2 (mamy dwie podstawy)
5dm * 13dm = 65dm2
12dm * 13 dm = 156dm2
13dm * 13dm = 169dm2
(razem) 60dm2 + 65dm2 + 156dm2 + 169dm2 =450dm2
Odp.:Aby zbudować model tego graniastosłupa potrzeba co najmniej 450dm2 kartonu.
2010-01-21T00:29:36+01:00
1. Pp= 1/2 *12dm*5 dm = 30dm2=30dm2 * 13dm = 390dm3390dm3 = 390litrów
Objętość wynosi 390litrów)
2. Pp= 1/2*12dm*5 dm = 30dm2
30dm2 * 2 = 60dm2
5dm * 13dm = 65dm2
12dm * 13 dm = 156dm2
13dm * 13dm = 169dm2
60dm2 + 65dm2 + 156dm2 + 169dm2 =450dm2
Aby zrobić szkic tego graniastosłupa potrzeba ok. 450dm2 kartonu.