Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-21T07:39:56+01:00
Największą liczbę amputacji urazowych spotykamy w wypadkach komunikacyjnych. Najczęściej okaleczenie dotyczy kończyn dolnych. Dla wypadków przemysłowych charakterystyczne są amputacje urazowe kończyn górnych, z czego największy odsetek okaleczeń przypada na palce. Tak poważnemu obrażeniu, jak amputacja urazowa kończyny w wyniku wypadku komunikacyjnego, z reguły towarzyszą inne uszkodzenia ciała. Dlatego udzielając pierwszej pomocy osobie, która doznała amputacji urazowej, należy pamiętać jednocześnie o konieczności zbadania czaszki i kręgosłupa, gdyż w przypadku ich obrażeń trzeba odpowiednio modyfikować transport chorego.

Tamowanie krwotoku należy łączyć w miarę możności z jednoczesnym jałowym zaopatrzeniem rany (zyskanie na czasie), co najczęściej udaje się przez zastosowanie opatrunku uciskowego, typu "kokon". Aby zatamować krwotok i opatrzyć ranę zazwyczaj wystarcza nałożenie odpowiedniego opatrunku uciskowego na ranę oraz wzmocnienie go dodatkowymi 2-3 bandażami. W przypadku dysponowania pneumatycznymi opaskami uciskowymi można zastosować odpowiednio dawkowany ucisk na udzie czy ramieniu. Kikut kończyny musi być ułożony powyżej serca.
W przypadku nie całkowitej amputacji urazowej kończyny, nawet wówczas, kiedy wydaje się, że część obwodowa połączona jest z odcinkiem dośrodkowym jedynie pasmem skóry, nie należy uszkodzonego odcinka "zarzucać" na górny (np. podudzia na udo}, a starać śię obwód utrzymywać w osi kończyny. Pomocne jest w tym jest unieruchomienie zwykłą, pojedyńczą szyną Kramera. Tego rodzaju postępowanie, przy istnieniu pewnego krążenia w odcinku oowodowym, może pomóc w uratowaniu kończyny.
Uwaga! W każdym przypadku amputacji całkowitej należy tak samo jałowo zaopatrzyć odcięte tkanki (w ostateczności zawinąć w czysta ścierkę, serwetę itp.) i zabrać rażem z rannym. Tkanki te (skóra, kość, naczynia, a nawet nerwy) mogą następnie posłużyć do naprawy Innych uszkodzeń ciała u tego chorego. Jeśli istnieją warunki zarówno całą kończynę, jak i oddzielone zupełnie tkanki, należy oziębiać, np. przez obłożenie termoforami z zimną wodą z dodatkiem kilku kostek lodu.
5 3 5