Odpowiedzi

2010-01-20T18:59:39+01:00
Serce lezy po prawej stronie klatki piersiowej, nad przeponą, jest zwrócone koniuszkiem w lewo a podstawa w prawo. Jest to narząd zbudowany z tkanki mięśniowej sercowej, będącej odmianą tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej .
Serce znajduje się wewnątrz jamy osierdzia, wypełnionej płynem osierdziowym likwidującym tarcie. Od wewnątrz jest pokryte cienką warstwa- wsierdziem. Jama serca jest podzielona podłużną przegrodą na część lewą i prawą. W każdej z dwu części wyróżniamy przedsionek i komorę. Między przedsionkami i komorami występują otwory zaopatrzone w zastawki przedsionkowo - komorowe , zabezpieczające przed cofaniem się krwi w czasie skurczu komór i tętnic.

BUDOWA SERCA :
- podstawa serca
- przedsionek prawy - zbiera krew z całego organizmu oprócz płuc
- przedsionek lewy - z płuc krew zbierają cztery żyły uchodzące do przedsionka lewego
- zastawki tętnicy
- worek osierdziowy
- zastawka przedsionkowo- komorowa
- komora prawa - z przedsionka prawego przez zastawkę trójdzielną krew przepływa do komory prawej, a stąd przez pień płucny do obu płuc tworzą krążenie czynnościowe płuc
- komora lewa - z przedsionka lewego przez zastawkę dwudzielną krew przepływa do komory lewej, a stąd do tętnicy głównej
- mięsień sercowy
- przegroda serca
- koniuszek serca
2 3 2
2010-01-20T19:02:43+01:00
Serce składa się z:
- żyły głównej,
- żyły płucnej,
- aorty,
- tętnicy płucnej,
- zastawek,
- prawego i lewego przedsionka,
- prawej i lewej komory
Serce otacza osierdzie (błona), która chroni przed otarciami.
tętnice wychodzą z komory serca i prowadzą krew do tkanek.
Żyły prowadzą krew z ciała do serca a uchodzą do przedsionków. Na całej długości mają zastawki, zapobiegające cofaniu się krwi.
2 3 2