Odpowiedzi

2010-01-20T18:25:50+01:00
1.Łańcuchy pokarmowe, układają się w zależności od rejonów geograficznych i warunków termicznych, utworzone są z różnych gatunków i grup zwierzęcych. Np. w głębszych warstwach oceanu pierwszym ogniwem łańcucha są okrzemki i inne glony. Stanowią one pokarm dla różnej wielkości zooplanktonu, od najmniejszych do największych przedstawicieli, którymi z kolei żywią się bezkręgowce i ryby.
W płytkich wodach szelfu kontynentalnego łańcuch pokarmowy jest znacznie krótszy – prawie nie występuje tu duży zooplankton. Cechą charakterystyczną zooplanktonu wód przybrzeżnych jest za to duży odsetek larw zwierząt bentonicznych, które w zasadzie nie występują w planktonie oceanicznym. Brak dużego zooplanktonu wynagradzany jest obecnością innych zwierząt, np. mięczaków, koralowców, skorupiaków, których życie w sposób pośredni lub bezpośredni jest uzależnione od planktonu.
MEDUZY
W płytkich wodach przybrzeżnych można spotkać kilka spokrewnionych gatunków bezkręgowców klasyfikowanych pod wspólną nazwą meduz. Meduza przypomina pustu worek otoczony wianuszkiem czułków. Jest drapieżnikiem żywiącym się zooplanktonem, a nawet małymi rybami. Czułki uzbrojone są w komórki parzydełkowe zwane nematocystami. Każda komórka parzydełkowa zaopatrzona jest w długą i wydrążoną w środku nić, która w czasie ataku jest wyrzucana jak harpun.
Niektóre gatunki meduz mają tylko kilka centymetrów wielkości, inne osiągają nawet 2 metry średnicy. Istnieją również meduzy, które choć wyglądają i zachowują się jak jeden organizm, tak na prawdę są zgrupowaniem pojedynczych osobników.
RYBY
Niemal wszystkie ryby są drapieżnikami. Dzielą się na dwie wielkie grupy. Większą i bardziej różnorodną stanowię ryby kostne, charakteryzujące się szkieletem zbudowanym z tkanki kostnej (ponad 20 000 gat.). Typowa ryba kostna posiada pęcherz pławny wypełniony powietrzem, dzięki czemu może unosić się w wodzie, nawet wtedy kiedy się nie porusza.
Drugą główną grupą są ryby chrzęstne, które mają szkielet z chrząstki (ok. 600 gat., np. rekiny). Ryby te nie posiadają pęcherza pławnego, ale mają dużą wyporność, ponieważ wątroba wypełniona jest tłuszczem. Muszą się cały czas poruszać.

Ryby występują na wszystkich głębokościach, zasiedlają niemal wszystkie nisze ekologiczne. Najprościej można je podzielić na te, które występują na małych głębokościach i na te, które zamieszkują duże głębokości. Ciekawe jest również to, że poszczególne stadia rozwojowe danego gatunku można spotkać na różnych głębokościach. Pierwsze stadia rozwojowe ryb wchodzą zazwyczaj w skład planktonu, dorosłe osobniki żyją zwykle znacznie głębiej.
W ciepłych wodach szerokości zwrotnikowych i równikowych spotyka się znacznie więcej gatunków ryb niż w szerokościach umiarkowanych i polarnych, w których poszczególne gatunki są za to liczniejsze.

3.półkula północna jest półkulą lądową,ponieważ...gdy wexmiemy powierzchnię półkuli północnej , odejmniemy od niej powierzchnię lądów zajmowanych na tej półkuli to zobaczymy,że na półkuli północnej większość obszaru zajmują lądy,jak to samo zrobimy z półkulą południową zobaczymy,że wkiększość obszaru zajmója wody."wyciągnij wnioskli":P:P:

5.Dżungla porastająca Nizinę Amazonki w Ameryce Południowej to najbardziej rozległa nizina na Ziemi, obejmująca 7,3 mln km kw. Z tego 5 mln km kw. należy do Brazylii, a reszta do Peru, Boliwii, Kolumbii, Wenezueli, Ekwadoru oraz Gujany. Swoją nazwę zyskała dzięki największej na świecie produkcji tlenu przypadającą na metr kwadratowy, który jest niezbędny do życia każdej żywej istocie. Pochłaniana jest tu też największa ilość dwutlenku węgla.
15 4 15