Odpowiedzi

2010-01-21T07:45:25+01:00
Św. Jan należał do 3 wybranych uczniów Pana Jezusa.
Szedł zawsze jako pierwszy za Jezusem, zostawić po nim najpiękniejsze świadectwo : m.in. w trzech Listach , Apokalipsie i Ewangelii. Św. Jan był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira. Chrystus Pan wyznaczył misję przygotowania ostatniej Paschy św. Janowi i św. Piotrowi. Gdy z Góry Oliwnej patrzyli Apostołowie na piękne budowle Jerozolimy, Pan Jezus przepowiedział zgubę miasta. Jan JAKO JEDYNY ze wszystkich dwunastu Apostołów, nie zginął śmiercią męczeńską.
Tylko on za życia doznał męki i Jezus to widział.. Widział jak cierpi i się nigdy go nie wyparł. Więc Św. Jan umarł śmiercią naturalną. Zmarł ok. 103 w Efezie.6 3 6
2010-01-21T08:44:24+01:00
Św Jan urodził się prawdopodobnie w Betsaidzie.Był synem syn Zebedeusza i wg tradycji Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego. Był uczniem Jezusa i najmłodszym apostołem.Jest autorem Ewangelii wg Jana i innych fragmentów Nowego Testamentu.Atrybutem św. Jana jest m.in. orzeł.
Według ewangelii był rybakiem nad jeziorem Genezaret, powołany został przez Jezusa na ucznia wraz z Piotrem i Andrzejem w czasie wspólnego połowu ryb.
Jan jest patronem Albanii i Azji Mniejszej, aptekarza, bednarzy, dziewic oraz zawodów związanych z pisaniem i przepisywaniem a także wdów.

5 4 5
2010-01-21T10:08:16+01:00
Święty Jan urodził się w Betsaidzie.Był synem Zebedeusza i bratem dla Jakuba Starszego.Święty Jan był rybakiem i uczniem Jana Chrzciciela.Podczas połowów nad rzeka został powołany na ucznia przez Pana Jezusa i stał się ewangelistą .Był bardzo wierny i umiłowany do Pana Jezusa.Miał serce napełnione dobrocią i miłością.Święty Jan był także świadkiem przemienienia na górze Tabor i konania w Ogrójcu.Chrystus nakazał jemu i Świętemu Pawłowi misję przygotowania ostatniej paschy.Był bardzo blisko Pana Jezusa.Był jedynym apostołem który zginął śmiercią naturalną ponieważ w życiu doznał wielu męki i nigdy nie wyparł się Pana Jezusa.Niestety zmarł w 103 roku.
7 4 7