Odpowiedzi

2010-01-20T18:28:19+01:00
Powiązania występujące między hydrosferą a litosferą :
rzeźba terenu, wypłukiwanie wapienia (tworzą się jaskinie)

powiązania występujące między atmosferą a biosferą :
dostarczanie tlenu dla organizmów żywych