Odpowiedzi

2010-01-23T16:52:14+01:00
Najpierw konstruujemy kąt 75°:
1. Rysujemy odcinek, zaznaczamy na nim punkt, rysujemy okręgi o środkach w tym punkcie oraz w jednym z końców (ten sam promień), punkty przecięcia okręgów łączymy odcinkiem (ten z początkiem D).
2. W punkcie przecięcia odcinków rysujemy okrąg, i łączmy jeden z punktów jego przecięcia z pierwszym odcinkiem z jednym z punktów przecięcia z drugim, otrzymujemy kąt 45°.
3. W końcach ostatnio narysowanego odcinka rysujemy dwa okręgi o promieniu równym temu odcinkowi, łączymy nowo powstały punkt z środkami tych okręgów.
4. W dwóch wierzchołkach powstałego trójkąta różnych od D rysujemy identyczne okręgi, łączymy odcinkiem ich punkty przecięcia z D.
5. W D rysujemy okrąg, zaznaczamy E i F, |< EDF| = 75°.

Teraz trójkąt
1. Rysujemy trójkąt ABC.
2. Przedłużamy AB w stronę B, rysujemy okrąg o środku B i promieniu AB, punkt przecięcia z półprostą AB różny od A to B'.
3. W B rysujemy okrąg o promieniu AC, w B' o promieniu BC, ich punkt przecięcia to C'
4. Rysujemy okrąg o środku a i promieniu DE, w punkcie jego przecięcia z półprosta AB rysujemy okrąg o promieniu EF, z A przez ich punkt przecięcia prowadzimy półprostą.
5. W A rysujemy okrąg o promieniu AB, jego punkt przecięcia z nową półprostą to A''.
6. W A rysujemy okrąg o promieniu AB', jego punkt przecięcia z nową półprostą to B''.
7. W A rysujemy okrąg o promieniu AC', jego punkt przecięcia z okręgiem o środku B'' i promieniu BC to C''.

jak masz pytania to pisz na pw