Rozwiąż reakcje Redox podpisz reduktor i utleniacz
1) H2SO4 + KNO2 --> KNO3 + SO2 + H2O
2) H2SO3 + CL + H2O ---> H2SO4 + HCL
3) H2S + HNO3 ---> H2SO4 + NO + H2O
4) KJ + KNO2 + H2SO4 ---> K2SO4 J2 + NO + H2O

proszę rozwiążcie nawet 2 przykłady

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-30T19:20:04+02:00
H₂⁺S⁶⁺O₄²⁻ + K⁺N³⁺O₂²⁻ --> K⁺N⁵⁺O₃²⁻+ S⁴⁺O₂²⁻ + H₂⁺O²⁻
S⁶⁺+2e⁻→S⁴⁺ utleniacz
N³⁺→N⁵⁺+2e⁻ reduktor

H₂⁺S⁴⁺O₃²⁻ + Cl₂ ⁰+ H₂⁺O²⁻---> H₂⁺S⁶⁺O₄²⁻ + 2H⁺CL⁻
chlor występuje jako cząsteczka!
S⁴⁺→S⁶⁺+2e⁻reduktor
Cl⁰+2e⁻→2Cl⁻utleniacz

3H⁺₂S²⁻ + 8H⁺N⁵⁺O₃²⁻ --->3 H₂⁺S⁶⁺O₄²⁻ + 8N²⁺O²⁻ + 4H₂⁺O²⁻
3S²⁻→3S⁶⁺+24e⁻reduktor
8N⁵⁺+24e⁻→8N²⁺utleniacz

Uwaga techniczna: stopnie utlenienia zapisujemy cyframi rzymskimi!