1.W trojkacie rownoramiennym podstawa ma dlugosc 8cm, wysokosc √20.Oblicz dlugosc ramion tego trojkata.
2.W trojkacie rownoramiennym ramie ma dlugosc 10cm,wysokosc √19.Jaka dlugosc ma podstawa tego trojkata?
3.Trapez prostakatny ma podstawy dlugosci 4 i8cm wysokosc √20.
Oblicz dlugosc ramienia trapezu oraz jego obwod.
PRZY KAZDYM ZADANIU PROSZE O OPIS SLOWNY SKAD SIE CO WZIELO np.dlaczego podstawa ma 5 a nie 9cm.

1

Odpowiedzi

2010-01-20T18:42:27+01:00
1. bierzemy polowe podstawy bo to trojkat rownoramienny i liczymy
4²+√20²=ramie ²
√16+20=ramue
ramie =6

2. 10²=√20²+0.5 podstawy²

0,5 podstawy ²=100-20

0,5 podstawy= √80
podstawa = 2√80

3.
2²+√20²=ramie²
4+20=ramie²

ramie=√24

obwod= 4+8+2√24=2√24+12