Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T22:17:01+01:00
Średnia arytmetyczna dwóch liczb wynosi 26.Znajdź te liczb, jeśli pierwsza z nich jest o 60% większa od drugiej.

x - druga liczba
160%x = 1,6x - pierwsza liczba

(x+1,6x)/2=26
2,6x=52
x=20

1,6*20=32

Te liczby to 32 i 26.

Wtrapezie równoromiennym jeden z kątów jest o 40 stopni większy od drugiego.Oblicz miary kątów tego trapezu.

Trapez równoramienny ma dwa kąty α i dwa kąty β, a suma wszystkich kątów to 360°

α=β+40
2α+2β=360

2(β+40)+2β=360
2β+80+2β=360
4β=280
β=70°

α=70+40
α=110°

Kąty tego trapezu wynoszą 110°, 110°, 70° i 70°1 5 1