Oblicz:
a) (-81)÷2×(-16)=
b)17×(-40) ÷ [(-160)]÷(-16)=
c)dwie i trzy czwarte dodać pięć ósmych
d)cztery i jedna trzecia minus dwie i pięć trzecich=
e)cztery dziewiąte dzielone na dwa i dwie trzecie

dwie trzecie liczby 60
1,75 liczby 240

2

Odpowiedzi

2010-01-20T18:39:20+01:00
A) (-81)÷2×(-16)= -40,5 * (-16) = 648

b)17×(-40) ÷ [(-160)]÷(-16)= -680 ÷ [(-160)]÷(-16)= 4,25 : (-16) = -17/64

c)dwie i trzy czwarte dodać pięć ósmych
2 i 3/4 + 5/8 = 11/4 + 5/8 = 22/8 + 5/8 = 27/8 = 3 i 3/8

d)cztery i jedna trzecia minus dwie i pięć trzecich=
4 i 1/3 - 2 i 5/3 = 2 i 7/3 - 2 i 5/3 = 2/3

e)cztery dziewiąte dzielone na dwa i dwie trzecie
4/9 : 2 i 2/3 = 4/9 : 8/3 = 4/9 * 3/8 = 1/6

dwie trzecie liczby 60
2/3 * 60 = 40

1,75 liczby 240
1,75 * 240 = 1 i 3/4 * 240 = 7/4 * 240 = 420
2010-01-20T18:45:54+01:00
A) (-81)÷2×(-16) = 40,5×(-16) = -648
b) 17×(-40)÷[(-160)]÷(-16) = -680÷10 = -68
c) 2¾+⅝ = 11 czwartych + 5 ósmych = 22 ósmych + 5 ósmych = 27 ósmych = 3 i trzy ósme
d) cztery i jedna trzecia - dwie i pięć trzecich = 13 trzecich - 11 trzecich = dwie trzecie
e)cztery dziewiąte ÷dwa i dwie trzecie = cztery dziewiąte ÷ osiem trzecich = cztery dziewiąte × trzy ósme = jedna szósta

dwie trzecie liczby 60 = 40
1,75 liczby 240 = siedem czwartych × 240 = 420