Siłę powodującą ruch po okręgu nazywamy siłą dośrodkową. Siła ta działa:
A. wzdłóż promienia tego okręgu, w stronę środka okręgu
B. wzdłóż promienia tego okręgu, od środka okręgu na zewnątrz
C. w dowolnym kierunku
D. wzdłóż stycznej do okręgu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T18:51:02+01:00