Odpowiedzi

2010-01-20T18:43:00+01:00
– niemożność uporania się z konfederacją barską
– niemożność nakłonienia króla do energiczniejszego zwalczania konfederacji
– niemożność prowadzenia protekcyjnej polityki w Polsce skłania Rosję do wyrażenia zgody na rozbiór
2010-01-20T18:43:26+01:00
Zła sytuacja gospodarcza kraju
wysoka inflacja-zlewanie Polaków podrobionymi pieniędzmi przez Prusy.
mała armia
konflikty między sprzymierzeńcami
wtrącanie się państw ościennych w politykę Polski
2010-01-20T18:46:24+01:00
Około jedna trzecia terytorium państwa znalazła się pod władzą zaborców, którzy zażądali zatwierdzenia decyzji rozbiorowych przez polski sejm. Tragedia naszego kraju była tym większa, iż znaleźli się wśród Polaków zdrajcy.