Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T18:45:23+01:00
Stały w ciekły - topnienie
ciekły w gazowy - parowanie
gazowy w ciecz - skraplanie
ciecz w ciało stałe - krzepnięcie
ciało stałe w gaz - resublimacja
gaz w ciało stałe - sublimacja
7 4 7
2010-01-20T18:45:53+01:00
Topnienie jest to zjawisko zmiany stanu skupienia ciała stałego w ciecz .
Krzepnięcie jest to zjawisko zmiany stanu skupienia cieczy w ciało stałe.
Parowanie jest to zmiania stanu skupienia cieczy w gaz.
Skraplanie jest to zjawisko zmiany stanu skupienia gazu w ciecz.
5 4 5