Oblicz:.
a) 12% kwoty 30zł
b)35% kwoty 20zł
c)150% masy 32kg
d)2,5% kwoty 1000zł
e)12,5% kwoty 800$
f)3,3% kwoty 150 euro
g)105 liczby 5
h)0,1% liczby 220
i)12%kwoty 50000zł
j)125% masy 3000kg
k)0,2% objetosci 170 l
l)2,1% masy 40 t

3

Odpowiedzi

2010-01-20T18:48:28+01:00
A)0,12*30zł=3,6zł
b)0,35*20zł=7zł
c)1,5*20kg=30kg
d)0,025*1000zł=25zł
e)0,125*800$=100$
f)0,033*150euro=4,95euro
g)1,05*5=5,25
h)0,001*220=0,22
i)0,12*50000=6000zł
j)1,25*3000kg=3750kg=3,75t
k)0,002*170l=0,34l
l)0,021*40t=0,84t
2010-01-20T19:02:17+01:00
A) 100% - 30
12% - x
100x=12×30
x= 12 × 30 / 100
x = 12×3 / 10
x = 36/10
x = 3,6zł
b) 100% - 20
35% - x
100x= 20 × 30
x = 2×3/1
x=6zł
c) 100% - 32
150% - x
100x= 150 × 32
x= 3×32/2
x= 48kg
d)100% - 1000
2,5% - x
100 x= 2,5 × 1000
x= 2,5 × 1000/100
x= 2,5 × 10/1
x= 25zł
e)100% - 800
12,5% - x
100x= 12,5 × 800
x= 12,5 × 800/100
x= 12,5 × 8/1
x=100$
f) 100% - 150
3,3% - x
100x=150×3,3
x= 150× 3,3 /100
x= 3×3,3/2
x= 9,9/2
x= 4,95
g)
100% - 5
105%- x
100x=105×5
x=525/100
x=5,25
h)
100% - 220
0,1%-x
100x=220 × 0,1
x=2,2/100
x=0,022
i)
100%-50000
12%-x
100x=50000 × 12
x= 50000 × 12/ 100
x= 500 × 12/1
x= 6000
j) 100% - 3000
125% - x
100x=3000 × 125
x= 3000× 125/100
x=30× 125
x=3750
k)100%- 170
0,2% - x
100x=170 × 0,2
x=3,4/100
x=0,034
l)100% - 40
2,1%- x
100x=40 × 2,1
x= 84/100
x=0,84
2010-01-20T21:11:35+01:00
Oblicz:.
a) 12% kwoty 30zł
0,12*30 = 3,6 zł

b)35% kwoty 20zł
0,35*20 = 7zł

c)150% masy 32kg
1,5*32 = 48kg

d)2,5% kwoty 1000zł
0,025*1000 = 25zł

e)12,5% kwoty 800$
0,125*800 = 100$

f)3,3% kwoty 150 euro
0,033*150 = 4,95 euro

g)105 liczby 5
1,05%*5 = 5,25

h)0,1% liczby 220
0,001*220 = 0,22

i)12%kwoty 50000 zł
0,12*50000 = 6000 zł

j)125% masy 3000kg
1,25*3000 = 3750kg

k)0,2% objetosci 170 l
0,002*170 = 0,34 l

l)2,1% masy 40 t
0,021*40 = 0,84t
4 5 4