Odpowiedzi

2010-01-20T18:44:55+01:00
1. Składa się z minimum trzech osób. W niektórych przypadkach zakłada się, że do utworzenia grupy społecznej wystarcza dwie osoby, jednakże dopiero przy trzech osobach występować może struktura społeczna i niektóre typy stosunków społecznych
Zachodzą w niej trwałe, częste i bezpośrednie interakcje nastawione na wspólne osiąganie wyznaczonego celu. Socjologami, którzy podkreślali te cechę jako konstytuującą grupę społeczna był przede wszystkim George Homans.
Grupa społeczna charakteryzuje się względnie trwałą strukturą społeczną. Każdy jej członek zajmuje określoną pozycję i między nim a innymi członkami występują więzi społeczne. Miejsce w strukturze jest powiązane z przestrzeganiem przez jednostkę przyjętych w grupie norm społecznych.
Grupę społeczną ująć można więc jako system statusów społecznych a także jej strukturę można ujmować jako powiązane ze sobą role społeczne wynikające z pozycji społecznych odgrywających je członków.
Członkowie należący do grup społecznych mają świadomość przynależności do grupy oraz istnieją mniej lub bardziej wyraźne kryteria wyodrębniające tę grupę z szerszego otoczenia. Aspekt świadomościowy podkreślany był przede wszystkim w socjologii humanistycznej, m.in. przez Floriana Znanieckiego.


2.Przykładowymi przejawami społeczeństwa obywatelskiego są:

* aktywność społeczna
* organizacje pozarządowe
* samorządność
* wolontariat
* współpraca dla dobra wspólnoty
* trwały i zrównoważony rozwój

3.Demokracja bezpośrednia - system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe , w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania.

*****zródło ksiażka od wosa...
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:21:42+01:00
1.
- małe : opierają się na bezpośrednich kontaktach i więzi osobistej członków , nie posiadają podgrup – mają prostą strukturę.
- duże : mają złożoną strukturę , a stosunki w nich mają charakter pośredni i bezosobowy .
- pierwotne: istnieją więzi oparte na kontaktach osobistych i podstawach emocjonalnych np. rodzina lub grupa przyjaciół
- wtórne : istniejące w nich więzi oparte są na wspólnych interesach ( członków łączy cel ) i mają charakter bezosobowy
- formalne : posiadają ściśle określone struktury , cel , zakres działania . Funkcjonują w oparciu
- nieformalne : powstają spontanicznie , a więzi między członkami oparte są na zwyczaju .Nie mają
formalnie wytyczonych zadań , a ich struktura jest płynna .Dominują więzi osobowe.
- ekskluzywne ( zamknięte) : istnieją ściśle określone kryteria przyjęcia nowych członków, np. pochodzenie , stan majątkowy.
- inkluzywne (otwarte): to grupy dostępne, w których kryteria są mniej istotne PTTK .
2.
Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli zainteresowanie sprawami społeczeństwa oraz poczucie odpowiedzialności za jego dobro
3.
gr.społeczna-tworzą conajmniej trzy osoby,któe połączone są wzlędnie trwałymi więziami społecznymi.

Demokracja bezpośrednia - system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe (, w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania.

Elita-kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakimś względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę oraz na kształtowanie się postaw i idei w społeczeństwie.