Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:43:08+01:00
Dane:
m = 4 t = 4000 kg
t = 8 s
V = 36 km/h = 36000m/3600s = 10 [m/s]
F₀ = 400 N
Rozw.:
siła wypadkowa z jednej strony wynosi
Fw = F - F₀
a z drugiej strony
Fw = m × a
porównujemy czyli
F - F₀ = m × a
ale
a = V/t
czyli
F - F₀ = m × V / t
F = F₀ + (m × V / t ) = 400 N + (4000kg × 10[m/s] / 8s)=5400N
1 5 1