1.zadanie:
uporządkuj jednomian:


a) (-4)*2*(-31/8)*1/5=?
b) (-0,1)*x*10xy2=?
c) (-a)*6x2y*(-5y)*(-0,4)=?
d) 1/2*x*x*x8(-2y)*(-y)*(-y)=?
e) 1/2ababababab*(-2)=?
f) (-1)*(-1)*(-1)*xyxy*(-1)=?
g) (-3)2*(-3)*a2bb8(-3)=?
h) 6mn2*1/3m3*(-2)*n=?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T18:57:44+01:00
A) (-4)*2*(-31/8)*1/5=31/5= 6 1/5
b) (-0,1)*x*10xy2=-x²y²
c) (-a)*6x2y*(-5y)*(-0,4)=-12ax²y²
d) 1/2*x*x*x8(-2y)*(-y)*(-y)=-8y³x¹⁰
e) 1/2ababababab*(-2)=-a⁵b⁵
f) (-1)*(-1)*(-1)*xyxy*(-1)=1x²y²
g) (-3)2*(-3)*a2bb8(-3)=-81a²b⁹
h) 6mn2*1/3m3*(-2)*n=-4m⁴n³

m3, n2, x2, b8, a2 - potraktowałem jako np. m do potegi 3
1 5 1
2010-01-20T19:04:09+01:00
A)
(-4)*2*(-31/8)*1/5=-8* (-31/8)*1/5= 31*1/5= 6,2
b)
(-0,1)*x*10xy2= -0,1x*10xy^2= - x^2y^2 (^2---->oznacza do kwadratu)
c)
(-a)*6x2y*(-5y)*(-0,4)= 30ax^2y^2 * (-0,4)= - 12ax^2y^2
d)
1/2*x*x*x8(-2y)*(-y)*(-y)=4x^3 * (-2y^3)= - 8x^3y^3 (^3---> do trzeciej)
e)
1/2ababababab*(-2)= -a^5b^5 (^5---->do piątej)
f)
(-1)*(-1)*(-1)*xyxy*(-1)=x^2y^2
g)
(-3)2*(-3)*a2bb8(-3)= -243 a^2b^2
czy to b8 to jest pomyłka przy wpisywaniu znaku mnożenia czy to jest do potęgi óśmej?
Jeżeli to jest do potęgi ósmej to końcowy wynik będzie -243 a^2b^9
h)
6mn2*1/3m3*(-2)*n= 2m^4 n^2 *(-2n)= -4m^4n^3
1 5 1