Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T18:47:53+01:00
Mutacja chromosomowa inaczej aberracja chromosomowa to zmiana liczby (aneuploidia) lub struktury chromosomów. Mutacje takie mogą zachodzić spontanicznie lub pod wpływem środków mutagenicznych.
Aneuploidia jest skutkiem wadliwej segregacji chromosomów podczas podziału komórki.
Zmiany struktury chromosomów powstająca na skutek pęknięć a następnie łączenia się odcinków w odmiennym już porządku. Mają one ogromne znaczenie dla ewolucji, ponieważ zmieniają położenie genów, a tym samym wpływają na szansę rekombinacji.
Mutacje chromosomowe dzieli się na:

* delecje - to utrata odcinka chromosomu
* duplikacje - to podwojenie odcinka chromosomu
* inwersje - to odwrócenie chromosomu o 180 stopni
* translokacje - przeniesienie odcinków między niehomologicznymi chromosomami