Zad 1.
w której ćwiartce układu współrzędnych może leżeć punkt, którego współrzędne są liczbami przeciwnymi od zera?

zad 2.
podaj współrzędne punktów wspólnych osi układu współrzędnych i okręgu o środku(-3,3) i promieniu 3

radze się przyłożyć bo złe i mało wyczerpujące odp zgłaszam jako spam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:09:52+01:00
Zad 1.
w której ćwiartce układu współrzędnych może leżeć punkt, którego współrzędne są liczbami przeciwnymi od zera?

Liczba przeciwna do 0 to 0:
0 = -0

Czyli jest to punkt (0, 0), który nie należy do żadnej z 4 ćwiartek, bo:
I ćwiartka – {(x, y): x > 0, y > 0}
II ćwiartka – {(x, y): x < 0, y > 0}
III ćwiartka – {(x, y): x < 0, y < 0}
IV ćwiartka – {(x, y): x > 0, y < 0}

zad 2.
podaj współrzędne punktów wspólnych osi układu współrzędnych i okręgu o środku(-3,3) i promieniu 3

równanie okręgu (a, b) - środek, r -promień:
(x - a)² + (y - b)² = r²
(x + 3)² + (y - 3)² = 9

Punkty wspólne z x = 0
(0 + 3)² + (y - 3)² = 9
9 + (y - 3)² = 9
(y - 3)² = 0
y = 3

Punkty wspólne z y = 0
(x + 3)² + (0 - 3)² = 9
(x + 3)² + 9 = 9
(x + 3)² = 0
x = - 3

P₁ = (- 3, 0)
P₂ = (0, 3)

jak masz pytania pisz na pw
13 3 13