Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T18:55:22+01:00
Historia:
1585
Rozpoczęto budowę kościoła klasztornego dla Jezuitów sprowadzonych do Lublina w 1582 roku. Późnorenesansową bazylikę ozdobiono stiukami, malowidłami, rzeźbami itp.
1752
Kościół został zniszczony przez straszliwy pożar. Pozostał ołtarz główny i wyposażenie jednej z kaplic. Bezzwłocznie przystąpiono do odbudowy kościoła, ozdabiając go wspaniałą dekoracją freskową w stylu późnego baroku, pędzla Józefa Majera, nadwornego malarza Augusta III Sasa.
1773
Zakon uległ kasacji, a kościół zaczął popadać w rosnące zaniedbanie. Rząd austriacki przeznaczył go na skład zboża. Niszczało wyposażenie i malowidła.
1805
Świątynię podniesiono do rangi katedry. 1818 W Katedrze przeprowadzono gruntowne prace restauracyjne. Oprócz robót budowlanych odczyszczono malowidła.
1874
Przystąpiono do następnej zakrojonej na szeroką skalę adaptacji wnętrza. Pod kierunkiem malarza Jana Strzałeckiego częściowo zrekonstruowano, a częściowo przemalowano zniszczone malowidła. Władze carskie nie zgodziły się na przywrócenie czarnego koloru w ołtarzu głównym, uznając to za manifestację żałoby po klęsce Powstania Styczniowego.
1952
Po zniszczeniach II Wojny Światowej przystąpiono do poważnych prac konserwatorskich. Patronował im wówczas biskup lubelski, ks. Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski. Prace objęły rekonstrukcję zniszczonych przez bomby partii kaplicy akustycznej wraz z malowidłami oraz pełną konserwację całości malowideł, przeprowadzoną zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy.
1998
Pod patronatem arcybiskupa ks. Józefa Życińskiego rozpoczęto konserwację dekoracji i wyposażenia katedry.
Zwiedzanie:
Wnętrze archikatedry można zwiedzać codziennie w dni zwykłe z wyjątkiem czasu sprawowania nabożeństw.

Więcej TU!!!

Wieża Trynitarska
Polecam wejście nocne, w ładną pogodę sliczny widoczek :)
Wieża Trynitarska, będąca siedzibą Muzeum, jest również jednym z najciekawszych jego zabytków. Pochodzi z XVII wieku. W niej usytuowane są ekspozycje Muzeum: ekspozycja stała - sztuka baroku - i wystawy czasowe.
Muzeum posiada wg katalogu 1003 obiekty (muzealia) wycofane z kultu, w tym 218 obrazów, 178 rzeźb, 607 wyrobów rzemiosła artystycznegp (tkaniny i sprzęty liturgiczne). Do najcenniejszych należą: dwie późnogotyckie dalmatyki z XVI wieku, pochodzące z kościoła w Chłaniowie, sekretarzyk magdeburski z czarnego dębu i kości słoniowej z wieku XVII. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja lichtarzy z okresu od XVII do XX wieku. W pokaźnym zbiorze obrazów najstarsze - malowane na desce - pochodzą z XVI wieku. Interesujące są też XVII-wieczne portrety trumienne typowe dla naszego sarmatyzmu.