Odpowiedzi

  • Ilys
  • Rozwiązujący
2010-01-23T17:58:14+01:00
Sole znalazły wiele zastosowań w naszym środowisku. Jednym z przykładów najbliższych nam jest sól kuchenna, używana do doprawiania różnych potraw. Służyła również do koserwacji mięsa, które przewożono statkami. Sole stosowane są róznież w nawozach sztucznych. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. Dzięki soli jaką wydobywa się m.in. w Wieliczce prowadzone są uzdrowiska. Stosowane są również w lecznictwie (roztwory fizjologiczne). Solami oczyszcza się również metale przed ltowaniem. wykorzystuje się je również w procesach cynowania i cynkowania, produkcji proszków do prania, farbiarstwie. Są elektrolitami w bateriach. Chronią drogi komunikacyjne przed oblodzeniem. Potrzebne do produkcji materiałów izolacyjnych. sole z kationem srebra są składnikami światłoczułych emulsji fotograficznych, malowania na szkle i srebrzenia. solami z kationami żelaza dezynfekuje się wodę, przerabia rudy miedzi i srebra oraz wykorzystuje w lutnictwie. Są istotne w miedziowaniu i produkcji barwników (Cu).
Azotany potzrzebne do wyrobu ładunków wybuchowych, pirotechniki, farb do włosów, nawozy mineralne. Węglany do produkcji środków myjących i piorących, produkcji ceramiki i emalii, środków gaśniczych, środków spulchniający w piekarstwie, produkcja papieru, gumy, past do zębów, cementu, kosmetyka, produkcja materiałów ogniotrwałych, konserwacja drewna.
Jest tego bardzo dużo masz tu większość wypisałam ale oto stronka tam masz wszystko : http://209.85.129.132/search?q=cache:http://chemia.panoramix.net.pl/tabele/zastosowanie_soli.html
4 3 4