A)
Z 4 litrów 12 % roztworu cukru odparowano 2,5 l. wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu? [na końcu w książce odpowiedź to : 32 %]

b)
Wykonano stop miedzi z cynkiem. W tym celu wykorzystano 2,25 kg miedzi i 1,5 kg cynku. Jaki procent tego stopu stanowi cynk? [na końcu w książce odpowiedź to : 40%]

2

Odpowiedzi

2009-09-30T17:00:11+02:00
12%*4l=12/100*4=0,48 - tyle cukru w r-r. [masa substancji]
Cp=ms*100%/mr
mr₂=4l-2,5l=1,5l
Cp=0,48*100%/1,5l=32%

b)2,25+1,5=3,55kg
Cp=ms*100%/mr=1,5kg*100%/3,75=40%
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-30T17:01:45+02:00
A) a₁=4l roztwór przed odparowaniem
a₂=4-2,5=1,5l roztwór po odparowaniu
s=12% stężenie przed odparowaniem

Obliczmy ilość cukru w roztworze:
12% - x
100% - 4l

x=4×12/100=0,48

Stężenie po odparowaniu
S₁ - 0,48
100% - 1,5 l

S₁= 48/1,5=32%


b) 1,5+2,25= 3,75 waga całego stopu
1,5 - x%
3,75 - 100%

x= 150/3,75= 40%
15 4 15