Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T18:54:09+01:00
Podobieństwa:
- religia monoteistyczna;
- Bóg stwórcą świata;
- w obu religiach używa się Starego Testamentu (w chrześcijańswie jest jeszcze Nowy Tesmatment);
różnice:
- w chrześcijaństwie Bóg jest pod postacią Trójcy Świętej;
- chrześ. - kóściół; judaizm - synagoga;
- w chreś. jest biskup, a w judaizmie rabin;
- w chrześ. jest kult świętych;
- w judaizmie podstawą zbawienia jest wypełnianie przykazań Bożych, a chrześcijaństwo głosi zbawienie z wiary w Jezusa niezależnie od uczynków;
2010-01-20T19:02:18+01:00
Podróż Mahometa z Mekki do Medyny nazywana jest hidżrą miała miejsce w 622 r. Data ta wyznacza początek kalendarza muzułmańskiego .
Judaizm-
Świątynia - Synagoga
Duchowny - Rabin
Bóg - Jahwe
Święta Księga - Tora (Stary Testament )
Islam-
Świątynia- Meczet
Duchowny - Muzien
Bóg - Allach
Święta Księga -Koran