Odpowiedzi

2010-01-20T18:58:04+01:00
X- pierwsza liczba
x4- druga liczba
x-8 - trzecia liczba
28 - suma liczb

x+ x4+ x-8= 28 | +8
2x+ 4x= 36
6x=36 | :6
x= 6

6, 24, -2
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:01:08+01:00
Janek dodał trzy liczby. Druga z tych liczb była cztery razy większa od pierwszej z nich, a trzecia była o 8 mniejsza od pierwszej. Otrzymał 28. Jakie to były liczby?

x - I liczba
y = 4x - II liczba
z = x -8 - III liczba

x + y + z = 28
x + 4x + x -8 = 28
6x = 28 + 8
6x = 36
x = 36 : 6
x = 6

x = 6
y = 4x= 4*6 = 24
z = x - 8 = 6 -8 = - 2

x = 6
y = 24
z = -2
2 3 2