Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T19:10:22+01:00
Oblicz długość oku kwadratu, jeżeli kwadrat o boku mniejszym o 8 cm. ma pole mniejsze o 208 cm2

x =? - bok obliczanego kwadratu
x-8 - bok kwadratu o 8 cm mniejdzego od boku x
P1 = x² - pole obliczanego kwadratu
P2 = (x-8)²
P 2 = P1 - 208 cm²

(x - 8)² = x² - 208
x² -16x +64 -x² = -208
-16x = -208 - 64
-16x = - 272
x = (-272) : (-16)
x = 17 cm

Bok szukanego kwadratu wynosi 17 cm