Zad 1.
Wykonaj ich redukcje:
a) 1,2x - 2y i 5x + 1,3y =

b) 2/3a - 4/5b + 4/9a - 0,2b =

c) -3m -7n + 4m - 15 n + 1 =

d) 0,005x - 0,07x do potęgi drugiej + 1,2x do potęgi drugiej - 0,07x - 1,05x do potęgi drugiej =

e) -z -z do potegi drugiej + 0,5 z + 3,5 z + 4,5z do potęgi drugiej=

f) -x + 2y - z - 7 + 2x - 3y + z - 2 =

Zad 2
Wykonaj redukcje wyrazów podobnych i oblicz wartosci liczbowe wyrażeń algebraicznych .

a) 3x - 4x + 2x -5x + 7
dla x = - 1
dla x=0
dla x= 2.5

b) -3m - 4n + 3n + 5m
dla m= 1 i n= -2
dla m = -2

c) -13x + y +23x - 20y +6
dlax= 0,02 i y = - trzy dziewietnaste
dla x = 0 i y = 1

Zad 3

Trzy boki sze seściakata sa równe, czwarty bok jest dłuzszy od pierwszego o 3 cm, piaty o 4 cm, a szósty jest najkrótszy od pierwszego o 5cm. Oblicz obwód tego szesciakąta.

pomocyyy .;))

1

Odpowiedzi

2010-01-20T19:11:39+01:00
Zad 1
a) 1,2x - 2y i 5x + 1,3y = nie wiem co to jest to i, przyjmuję, że to może być "+" lub "-"
1,2x - 2y + 5x + 1,3y = 6,2x - 0,7y
1,2x - 2y - 5x + 1,3y = - 3,8x - 0,7y
b) 2/3a - 4/5b + 4/9a - 0,2b = 6/9a - 8/10b+ 4/9a - 2/10b = 10/9a - 10/10b = 10/9a - b
c) -3m -7n + 4m - 15 n + 1 = m -22n + 1
d) 0,005x - 0,07x² + 1,2x² - 0,07x - 1,05x² = 0,08x² - 0,065x
e) -z - z² + 0,5 z + 3,5 z + 4,5z²= 3,5z² + 3z
f) -x + 2y - z - 7 + 2x - 3y + z - 2 =x - y - 9

zad 2
a) 3x - 4x + 2x -5x + 7 = 5x - 9x + 7 = -4x + 7
- 4x + 7
dla x = - 1
- 4x + 7 = -4 * -1 + 7 = 4 + 7 = 11
dla x=0
- 4x + 7 = -4 * 0 + 7 = 7
dla x= 2.5
- 4x + 7 = - 4 * 2,5 + 7 = - 10 + 7 = -3

b) -3m - 4n + 3n + 5m = 2m - n
dla m= 1 i n= -2
2m - n = 2 * 1 - (-2) = 2 + 2 = 4
dla m = -2
2m - n = 2* (-2) -n = -4 -n

c) -13x + y +23x - 20y +6 = 10x - 19y + 6
dlax= 0,02 i y = - trzy dziewietnaste
10x - 19y + 6 = 10 * 0,02 - 19 * (-3/19) + 6 = 0,02 + 3 + 6 = 9,02
dla x = 0 i y = 1
10x - 19y + 6 = 10 * 0 - 19 * 1 + 6 = - 19 + 6 = -13
zad 3
3 równe boki to x, x, x = 3x
4 bok = x + 3
5 bok = x + 4
6 bok = x - 5

obw = 3x + x + 3 + x + 4 + x - 5 = 6x + 2